Türkçe
Değerlerimiz

• Ürün ve hizmetimizi sunarken müşteri odaklı düşünerek, kusursuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile hareket ediyoruz.

 

• İşimizi en iyiyi yapmak için duyduğumuz heyecanı kaybetmeden, dinamik ve yenilikçi yapımızı korumak en büyük hedefimiz.

 

• Sahip olduğumuz insan kaynağımızdan aldığımız güç ile hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Çalışan memnuniyeti ve gelişimini ön planda tutuyor ve bu konulara kaynak ayırıyoruz.

 

• Çalışanlarımızın , müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın ilişkilerinde yasalara ve ahlaka uygun, adil ve karşılıklı yarar sağlayacak şeffaf ve iyi niyetli yaklaşım anlayışını benimsiyoruz.

 

• İş sağlığı ve güvenliği sistemini çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için, güvenli çalışma ortamı ve farkındalığı arttırmak için kaynak ayırıyoruz.

 

• Farklı bakış açıları ve bilgi birikimleri ile yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine ve ekip gücüne inanıyoruz. Çalışan ve müşterilerimizin fikir ve önerilerine değer veriyoruz.

 

• Sektörümüzdeki gelişmeleri  ve yenilikleri yakından takip ediyor , yeni bilgi ve teknolojileri edinmek üzere insan kaynağına ve teknolojiye sürekli yatırım yapıyoruz. Sürekli öğrenen yapımızı korumak için kaynak yaratıyoruz.

 

• Faaliyetlerimizden oluşan çevresel etkileri kontrol altında tutmak için kaynaklarımızı akılcı kullanıyor, savurganlıktan kaçınmaya özen gösteriyoruz.

 

• Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çevresel, ekonomik ve sosyal sorumluluğumuzu her zaman göstererek, güçlü işgücü, altyapı, bilgi, teknoloji ve güven ile sürdürülebilir büyümenin önemine inanıyoruz.