Türkçe
Kalite
Kalite Politikası
  • Kalite Yönetim Sistemi’ nin şartlarına uymak, etkinliğini sürekli iyileştirmek. Bu amaç doğrultusunda yönetim olarak gerekli desteği vermek ve çalışanların katılımını sağlamak.
  • Sektördeki talep ve beklentilerini objektif biçimde değerlendirerek; müşterilerin iş kalitelerini yükseltmeye yardımcı olan yenilikçi, gelişmeci yaklaşımlar üreterek müşteri algısında, bir tedarikçiden çok bir çözüm ortağı olmak.
  • Müşteriler tarafından tercih edilen ve onların memnuniyetini ön planda tutan ve bunu sürdürülebilir hale getiren, hizmet kalitesi ile sektörün örnek gösterilen lider firmalarından biri olmak.
  • Uluslararası pazarda sektöre yönelik yeni teknolojileri yakından takip etmek, müşterilerin günümüz beklentilerine çözüm ortağı olabilmek için yeni teknolojileri müşterimiz lehine hayata geçirmek.
  • Gerçek başarının paydaş (Personel, İşveren, Müşteri ve Tedarikçi) memnuniyetinden geçtiğinin bilinci ile, uygulanabilir imkanlar doğrultusunda paydaşların beklentilerini ve standardın şartlarını yerine getirmeyi taahhüt / garanti etmek.
  • Kaliteli yönetim sistemi kapsamında yer alan tüm süreçlerin faaliyetlerini, her biri için belirlenen hedefler çerçevesinde sürdürmek ve sürdürülebilirliği belirli bir zaman aralığında izlemek.

Saygılarımla
Fabrika Müdürü
Cemil KURT